Naše poslání a cíle

 

Slovanský kulturní institut je sdružení, které si klade za cíl obrátit pozornost lidí k životním výzvám slovanských národů, upevnit v naší společnosti vědomí slovanské sounáležitosti a společně pod praporem slovanství vytvořit pomyslný „most mezi západem a východem“.

Jsme si plně vědomi, že v současné globalizované společnosti nelze pevně trvat na idealizovaném návratu k národnímu obrození dlouhého devatenáctého století. Zároveň si však uvědomujeme, že nové národní obrození v novém kabátě a s novým duchem musí nevyhnutelně přijít. Cesta vytváření nové umělé společné identity Evropanství je, i přes svůj výrazný historický základ, dle našeho mínění scestná a právě dějinné události jsou nám toho důkazem.

Vše má své pro i proti a Slovanský kulturní institut, stojící na principech demokratického vládnutí svobodné společnosti, rozhodně nehodlá vířit již tak dost zakalené vody Evropy a Světa. Avšak právě v rámci nového geopolitického utváření světa cítí nutnou potřebu po sjednocení Slovanů ve smyslu bratrsko-sesterského spojenecký sobě rovných národů.

Dlouhá léta nepřátelství a rozháranosti Slovanů vedla pouze k jejich oslabení, které došlo takové míry, že v současné době jsou Slované, jako kulturní okruh přehlíženi a opomíjeni. A právě slovanská historie a kultura může být pro nově se utvářející svět přínosem a obohacením. Novým proudem, který, bude-li uchopen za správný konec, bude moci být silným spojencem.

Slovanský kulturní institut si tedy za výše jmenovaným klade tyto cíle:

1) V případě potřeby se stát sjednocujícím bodem a zástupcem organizací se stejným smýšlením.

2) Spolupracovat s ostatními národními a mezinárodními organizacemi, které zastávají (stejně jako SKI) principy rovnosti, bratrství a nezávislosti a ne principy nadřazenosti a velikosti.

3) Na domácí půdě působit osvětově a to za pomoci diskusních kroužků, přednášek, publikační činnosti a pořádáním kulturních akcí.

4) Vzdělávat všechny generace našeho národa a tím v každém z nás probudit slovanskou sounáležitost.

5) Všemi možnými dostupnými prostředky se snažit podporovat české krajany v zahraničí.

6) Poskytovat zázemí a podporu slovanským studentům na území České republiky.

7) Vždy se stavět na podporu demokratických principů, zásad rovnosti národů a křesťanské společnosti.

 

Slovanský kulturní institut se nestaví a nikdy nebude stavět na podporu určité politické strany či církve. Naše společná síla tkví v jednotě!

 

 

Členové Slovanského kulturního institutu

a redaktoři čtvrtletníku Slovan.