HISTORICKÁ DÍLNA: VYUŽITÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE DĚJEPISU

20.02.2017 15:28
  • Termín: Od 31. 03. 2017, 09:00 do 31. 03. 2017, 14:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6

Seminář pro učitele ZŠ, SŠ i gymnázií se zaměří na využití fotografie ve výuce dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Lektoři Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů představí několik možných přístupů k práci s historickými snímky. Seznámí učitele s prototypem aplikace HistoryLab, která zpřístupňuje historické fotografie a nabízí nástroje pro jejich využití v rámci vzdělávání o historii.

• Mohou fotografie posílit udržitelnost dějepisných znalostí?

• Jaké snímky jsou vhodné pro práci ve škole?

• Jak lze s fotografií ve výuce pracovat?

• Můžeme žáky více zaujmout, pokud ukážeme dějiny v obraze?

• Zefektivní využití fotografií výuku?

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 8206/2015-1-377.