Modlitba za český národ před jesličkami

25.12.2016 13:55

Modlitba za český národ před jesličkami

Jindřich Šimon Baar

 

Že Tobě, malý Jezu Kriste,
teď pozvedáváme svoje zraky čisté,
to není pouhá náhoda.
Jsem dítko chudé jen a prosté
jak tisíce jich se mnou roste
na stromě mého národa.

 

Tys vrátil volnost mému lidu,
by v pokoji a svatém klidu
své vlasti mohl tvořit hráz;
Ty otrocká jsi rozbil pouta
a z temna žalářního kouta
jsi na výsluní vyved nás.

 

Dnes za ten národ, jeho štěstí
chce prosba má se z prachu vznésti
až před tvůj mocný Majestát.
Hle, jesle tvoje slzou rosím,
za národ český, Kriste, prosím,
i za náš nový český stát.

 

Už dávno – před tisíci lety
své svaté víry bílé květy
v mém národě jsi nechal růst,
je pěsti Cyril s Metodějem
a od těch dob Ti chválu pějem,
tu českých srdcí, českých úst.

 

Ať každý z nás, ó Kriste Pane,
se hodným tvého daru stene,
ať kvete v Čechách ctnost a mrav,
ať símě víry se tu daří
a pravá zbožnost roste, jaří,
by národ šťasten byl a zdráv!

 

Když neštěstí se v okna dívá,
když národu se připozdívá,
k nám rychle vejdi pod střechy.
Když trpím, trp s námi spolu,
sám ke každému sedni stolu
a poskytni nám útěchy.

 

Dej život šťastný nám a dlouhý
a naše práce, naše touhy,
Ty, milostí svou provázej.
A v zákopech i boji litém
buď národu i církvi štítem,
jim k vítězství Ty pomáhej.