Poslání a cíle tohoto roku aneb co nás letos ještě čeká

07.06.2014 13:12

Slovanský kulturní institut (dále SKI) je sdružení, které si klade za cíl obrátit pozornost lidí k životním výzvám slovanských národů.

K takovému cíli pracujeme snahami upevnit v naší společnosti vědomí slovanské sounáležitosti a prostřednictvím věrného obrazu dějin, kultury i každodenního života slovanských národů přiblížit zájemcům o činnost SKI některé možnosti slovanského dialogu.

Stejnou měrou chce Slovanský kulturní institut hovořit se svou vlastí a s jejími lidmi. Hodláme se podílet na zřetelném pojmenování touhy Čechů, Moravanů a Slezanů obnovit svrchovanou českou státnost. Budeme konat v rámci tradic ušlechtilého vlastenectví, které vede naši řeku do studnice lidského ducha společně s milníky konstantino-metodějské mise, Prokopova sázavského kláštera, stověžaté univerzitní Prahy Karla IV., budeme mít na paměti milníky Komenského vševědy a laskavé pedagogiky a Dobrovského a Jungmannova kříšení jazyka v předsíni mrtvých. Navážeme na Palackého otcovství soudobého národa. Naší metou bude Havlíčkova moudrá a neohrožená novinařina. Budeme se vztahovat k památce československých legií a k památce budovatelů československé státnosti. Povedeme své čtenáře a posluchače k poznání příběhů našich krajanů v různých zemích světa.

Naše činnost už několik let spočívá v pořádání přednášek a ve vydávání přednáškových sborníků i autorských literárních děl. Slovanský kulturní institut otevřel několik knižních edic: Edici z dějin, Edici pohádek, Edici poesie a zmíněné projekty doplnil vydáváním čtvrtletníku Slovan. Nově ke své činnosti připočítal pořádání vlasteneckých výletů s průvodcem, a tady se těší na spolupráci s Klubem českých turistů. Připravujeme možnost promítat snímky, které se staly klenoty české kinematografie, uvedené náležitým komentářem.

Slovanský kulturní institut vás žádá o pomoc: Máte-li co říct nebo napsat k tématům našeho zájmu, rádi Vám poskytneme prostor. Projevíte-li zájem o naše knižní tituly, uvedené při přednáškách, ve čtvrtletníku Slovan a na webových stránkách institutu, rádi Vám jejich koupi za nekomerční ceny zprostředkujeme. Budete-li se chtít stát členy SKI, budeme s Vámi o podmínkách a možnostech členství jednat. A ze srdce poděkujeme Vám, kdo se rozhodnete podpořit náplň konkrétní činnosti Slovanského kulturního institutu peněžním příspěvkem.

Program na tento rok:

Přednáškové cykly

 • Čeští krajané v zahraničí
 • Poválečné Československo (jaro)
 • Poúnorové Československo (podzim)


Přednášky

 • Pozemkové reformy v Československu
 • Žena v První republice

 

Filmové a diskuzní večery

 • Promítání v letním kině hotelu Studánka**** u Rychnova nad Kněžnou (léto)
 • Diskuzní večery s válečnými pamětníky (podzim)

Vlastenecké výlety - léto

 • Rychnov nad Kněžnou
 • Králíky
 • Broumov


Nové publikace

 • Květy nářku - básnická sbírka Bc. Jana Hübsche (2014)
 • Slovem ke slávě - sborník přednášek Mgr. Patricka Ungermanna (2014)

 

Výstavy

 • Zpět ve vlasti - výstava o návratu Čechů z Volyně do Československa (2014 - 2015)

 

Projekty

 • Pomníky upadlé v zapomnění - Opomíjené a opuštěné pomníky objetem Velké války. Projekt inventarizace a opravy nejvíce poškozených pomníků ve Východních Čechách. Projekt bude spojen s veřejnou soutěží, která bude určená především pro studenty SŠ a SOŠ. (2014-2018)