Přednáška na téma Poúnorové Československo - znárodněný průmysl

09.12.2014 21:33

Slovanský kulturní institut a hotel Studánka si Vás dovolují pozvat na přednášku Poúnorové Československo - znárodněný průmysl, která se bude konat ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 17 hodin v přednáškovém sále Hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Poúnorové Československo – znárodněný průmysl

Třetí přednáška z cyklu Poúnorové Československu se bude zaobírat problematikou znárodňování průmyslu a likvidací československých živnostníků. Byť se v těsně poválečném období mohlo zdát zcela opodstatněné a ospravedlnitelné znárodnění největších průmyslových podniků, tak se toto znárodnění, i přes sliby vlády Národní fronty, nezastavilo pouze u těch. Nakonec došlo ke znárodnění i drobné výroby s méně jak padesáti zaměstnanci. Obdobný osud měli i drobní živnostníci, řemeslnicí a obchodníci, kterým byla jejich výroba postupně zakazována, jako pokusy o obohacení se a nečestnost. Tisíce rodin se ocitly bez hlavního příjmu rodinného rozpočtu a lidé museli své živnosti, mnohdy děděné po celé generace, opustit.

Náplň přednášky:

  • Poválečné znárodnění
  • Likvidace zbytečných podniků
  • Živnostenstvo

Přednáška bude doplněna promítáním archivních fotografií a filmových záběrů!!!