Svaté brány Božího milosrdenství uzavřeny

13.11.2016 08:47

Svaté brány Božího milosrdenství uzavřeny V Hradci Králové proběhnul akt uzavření 13.11. při slavnostní bohoslužbě v katedrále Svatého Ducha.


 

 

Královéhradecký biskup Jan Vokál ukončil Svatý rok milosrdenství v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Během této mše byla příležitost poděkovat Bohu za všechna obdarování, která jsme v uplynulých měsících mohli přijmout - jako jednotlivci i jako společenství.

 

Na úvod svého kazání biskup Jan Vokál připomněl, že: "Zavíráním brány Božího milosrdentsví končí roční připomínka nekonečného daru milostí. Pointou končícího Svatého roku má být stálá připravenost křesťana, jež má milosrdenství nejen přijímat, ale také do světa vnášet."

 

Stejně tak i na dalších místech královéhradecké diecéze byly všechny Svaté brány uzavřeny.

 

V neděli 20. listopadu 2016, v den slavnosti Ježíše Krista Krále, zakončí v bazilice sv. Petra ve Vatikánu papež František mimořádný Svatý rok milosrdenství. Papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství ve výroční den svého zvolení za nástupce sv. Petra, tedy 13. března 2015, a sice bulou Misericordiae Vultus v průběhu kající bohoslužby v rámci akce 24 hodin pro Pána.

 

Jedná se o první Svatý rok jeho pontifikátu. Historicky 31. Svatý rok Božího milosrdenství začal otevřením Svaté brány v bazilice svatého Petra o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015 a jedná se o vůbec první rok, kdy se brány Božího milosrdenství otevřely i mimo Řím.