VÝSTAVNÍ PROJEKT K 50. VÝROČÍ SOUTĚŽE NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU

23.04.2015 22:15

VÝSTAVNÍ PROJEKT K 50. VÝROČÍ SOUTĚŽE NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU

23. 4. - 30. 8. 2015, letohrádek Hvězda

„… na rozdíl od doby dávno minulé, kdy jsme nekonečně a stále dokola řešili, jestli už kniha skončila, jestli někoho bude zajímat se knihy dotýkat, jestli se umístěním knihy na sociální síť nevytratí její duch a nepláče autorské právo – nebo pamatuješ na infantilní tlachání se Siri o počasí a podobně? –,  máme dnes v roce 2045 vše naprosto jinak, ale…“

Petr Babák

 

    Letohrádek Hvězda se v letošním roce stane dějištěm několika událostí. V jeden okamžik zde bude zahájena jak výstava k 50. výročí soutěže o nejkrásnější české knihy roku, kterou již tradičně pořádá Památník národního písemnictví spolu s Ministerstvem kultury ČR, tak přehlídka knih oceněných v letošním ročníku soutěže, proběhne i slavnostní ceremoniál, během něhož budou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií.

    Již samotný název ZPRÁVA O KNIZE signalizuje, že osobitý projekt autorského tria (Petr Babák, Jakub Jansa, Lukáš Kijonka) neaspiruje na úplnost, spíše vybízí diváka k součinnosti a aktivnímu přístupu k vystavovanému. Zatímco v první části výstavy bude veřejnosti představena část knižní produkce, kterou na základě určitých konsensů vybraly v padesáti ročnících hodnotící poroty soutěže, další část výstavy s názvem NEJVÍC KNIHA je věnována širším tématům, které knihu čekají v budoucnosti.

    Zvolený způsob prezentace knihy je oproti tradičnímu statickému pojetí založen na pohybu knihy jak v prostoru expozice, tak díky přenosu nasnímaných obrazů na síti. Jednotlivé knihy jsou postupně přemisťovány dopravníkem ze stanoviště, kde byl nejprve pořízen jejich digitální obraz skenerem (obě zařízení byla zkonstruována speciálně pro tuto výstavu) na předem určené místo, kde jsou v chronologické posloupnosti řazeny a ukládány. V jedné chvíli tak může být divák buď v kontaktu s knihou v přímém přenosu, který mu dovoluje sdílet skrze přenesený obraz vnější i vnitřní podobu knihy, nebo jako návštěvník, který je přítomen ve výstavním prostoru, může sledovat její cestu či trajektorii až na pomyslné hvězdné nebe v hodovní síni. Obsah knih zůstává podobně jako jindy skryt, ale je jinak a jaksi více přítomen než v knihách tradičně vystavovaných na regálu nebo ve vitríně.

    Proces snímání a přenosu probíhá kontinuálně (je prováděn „digitálním dělníkem“, který je součástí expozice), zpráva o knize je čím dál obsažnější, není nouze o momenty překvapení. Zpočátku je zpráva nulová – message teprve vzniká –, postupně roste, nabývá na významu a je dokončena teprve vypnutím skeneru a zastavením dopravníku. V okamžiku, kdy se všechny knihy dostaly na určené místo v expozici i ve virtuálním prostoru (www.bookreport.cz), výstava ve Hvězdě končí, zatímco dění na síti, které dosud fungovalo jako extenze výstavního prostoru, pokračuje svou vlastní existencí. Výstava díky permanentnímu přístupu k vystaveným knihám na webu (data budou kdykoli a komukoli přístupná k dalšímu studiu) překonává tradiční omezení časem a prostorem, a stává se tak průlomovou událostí nejen v prezentaci knižní kultury, ale výstavní událostí vůbec.

    Originálně koncipovaný projekt výstavy ZPRÁVA O KNIZE lze rovněž chápat jako jednu z možných odpovědí na probíhající diskuse o konci knihy, odkrývá totiž dosud neprozkoumané možnosti, které kniha získává v kontextu nových médií, vede k jejich pochopení a představuje fenomén knihy z originální perspektivy autorů výstavního projektu.

Alena Petruželková, Petr Babák