Záhady Starého Nového roku

03.01.2017 13:57
Záhady Starého Nového roku
    Když si myslíte, že už novoroční svátky skončily a teď se znovu můžete vrátit ke svým každodenním záležitostem, pak vás musíme zklamat, nebo ale třeba i potěšit. Na začátku minulého století, za sovětského zřízení, poskytli obyvatelům Ruska možnost po druhé zvednout poháry se šampaňským v noci ze 13. na 14. ledna.

    Ano, ano, dva týdny po oficiálních oslavách Nového roku se nejen v Rusku, ale i na Ukrajině, v Bělorusku, Srbsku, Černé Hoře a některých oblastech Švýcarska bude slavit Starý Nový rok.

    Odkud se vlastně vzala tato tradice? Samotný název poukazuje na spojení se starým juliánským kalendářem, podle kterého žilo Rusko do roku 1918 a potom přešlo na základě výnosu Vladimira Lenina na nový, gregoriánský kalendář.

Rozdíl mezi oběma kalendáři se ale prodlužuje a v roce 2101 se už bude Starý Nový rok slavit v noci ze 14. na 15. ledna a pravoslavné vánoce připadnou na 8. ledna.

    Se Starým Novým rokem je spojena spousta různých obyčejů a tradic. Ve staroruském kalendáři byl tento den věnován Vasiliji Velikému a říkalo se mu Vasilův den. Rolníci v tento den slavili starý rolnický svátek spojený s obřadem zajišťujícím budoucí úrodu. V domě rozhazovali pšenici, aby byl rok úrodný, veselili se, zpívali a tančili. V noci se v peci vařila zvláštní kaše. Když byl hrnek s touto kaší plný, kaše byla vydatná, pak byl nastávající rok šťastný a kaše se jedla ráno. Když kaše přetékala nebo hrnek popraskal, pak je nečekalo nic pěkného a kaši vyhazovali do studny. Právě tehdy se objevilo v Rusku tak populární přísloví – jak nový rok uvítáš, tak ho také prožiješ. A tomuto přísloví věří i soudobí obyvatelé Ruska a snaží se o to, aby bylo na svátečním stole plno jídla a aby bylo veselo.

    V tento den je rovněž zvykem věštit. Jak tvrdí příslušníci staré generace, nejpravdivější jsou právě předpovědi na Starý Nový rok, hlavně pro svobodné dívky. U nás v rodině se vypráví, že moje prababička se svého času těsně před Starým Novým rokem chtěla dozvědět, kdo bude jejím vyvoleným, a uviděla naprosto přesně mého praděda. Říká se také, že v zrcadle se svícemi můžete v tento den uvidět, co vás čeká v nadcházejícím roce.

    Přes veškeré posměšky, jejichž terčem jsou obyvatelé Ruska kvůli naší tradici slavit Nový rok dvakrát, je přece jen Starý Nový rok jevem unikátním. A na celém postsovětském prostoru má veliký úspěch. Miliony lidí slaví tento svátek div ne s ještě větším rozmachem, než jeho klasickou variantu – Nový rok. Rok od roku má dokonce tento svátek stále víc příznivců nejen na území SNS, ale i na celém světě.

    Když jste si tedy nestihli něco přát v noci ze silvestra na 1. ledna, když se chcete dozvědět, co vám Štěstěna připravila v novém roce, nebo hledáte nějaký další důvod pro to, abyste se mohli setkat s příbuznými nebo přáteli, pak máte skutečně vynikající možnost učinit tak právě na Starý Nový rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: https://czech.ruvr.ru/2013_01_13/Zahady-Stareho-Noveho-roku/