Některé nabízené aktivity SKI

 

Přednáškové cykly

  • Naše vlast - naše dědictví
  • Z dějin slovanských národů
  • Slovem ke slávě
  • Čeští krajané v zahraničí
  • Poválečné Československo
  • Poúnorové Československo


Přednášky

  • Pozemkové reformy v Československu
  • Žena v První republice
  • O smyslu dějin

 

Vlastivědné výlety a prohlídky měst