Plán akcí pro rok 2017

 

 
13.03.2017 14:34

Představujeme Vám plánované akce na rok 2017 

z nichž některé jsou ve spolupráci s KČT Slatiňany

 

Přednášky SKI - Slatiňany

06. 01. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Každodennost – pro nepříznivé počasí odložena

10. 02. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Každodennost – Vznik volného času

10. 03. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Každodennost – Salónní společnost, čtenáři a literáti

07. 04. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Každodennost – Velikonoční a církevní svátky

12. 05. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Každodennost – Smrt a proměny jejího vnímání

09. 06. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Každodennost – Turisté, sportsmeni a ostatní

Od září 2017 zahajujeme cyklus přednášek věnovaný 100. výročí vzniku Československé republiky.

08. 09. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Osobnosti První republiky – Karel I.

13. 10. 2017 (pátek) - Téma přednášky: Osobnosti První republiky – T.G. Masaryk

10. 11. 2017  (pátek) - Téma přednášky: Osobnosti První republiky – Karel Kramář

08. 12. 2017 (pátek) -  Téma přednášky: Osobnosti První republiky – Edward Beneš

 

* Přednášky se budou konat v salonku Motorestu Bonet od 17:30 hodin, pokud nebude na pozvánce uvedeno jinak.

 

Od března 2017 jsou plánované přednášky v Městské knihovně v Jaroměři.

1. 3. 2017 (středa) 17:00 - Téma přednášky: Slovem ke slávě - Bratři Čapkové

 

 

Témata a přednášející:

Každodennost - Každodenní život našich předků - Mgr. Jindřich Žák

Osobnosti První republiky – Mgr. Patrick Ungermann a Mgr. Jindřich Žák

Slovem ke Slávě - Mgr. Patrick Ungermann

 

ŘAZENO PODLE MĚSÍCŮ (2017)

 

Leden:

 

06.01.2017 Přednáška SKI – Každodennost – byla pro nepříznivé počasí odložena

 

26.01.2017 Autokarový výlet do České Třebové

- Návštěva Muzea, jehož expozice nesou název „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové  vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Název sobě splňuje čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné, či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní a vzdušnou. Seznámíte se s historií českotřebovského železničního uzlu, aviatickými pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka (1888-1964), s vynálezem tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských, nebo s historií úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe.

 Od 17:00 h - Vernisáž výstavy „Lovecké zbraně českých puškařů“ doplněná módní přehlídkou současné myslivecké, lesnické oblečení na vycházky do přírody. 

 

Únor:

 

 

10.02.2017 Přednáška SKI – Každodennost – Vznik volného času - Motorest Bonet Slatiňany

 

 

Březen:

 

1. 3. 2017 (středa) 17:00 - Téma přednášky: Slovem ke slávě - Bratři Čapkové - Městská knihovna Jaroměř
 

10.03.2017 Přednáška SKI – Každodennost – Salónní společnost, čtenáři a literáti - Motorest Bonet Slatiňany

 

Duben:

 

07.04.2017 Přednáška SKI – Každodennost – Velikonoční a církevní svátky

 

22.04.2017 Autokarový zájezd do Prahy – Návštěva Letiště Václava Havla  a Národního technického muzea

Odjezd v 6:00 h. Skupinová exkurze od 9:00 h po provozu letiště v části Jih a Sever. Po letištní ploše se budete pohybovat autokarem s průvodcem. Uvidíte ukázky odbavení letadel před startem a po přistání. Budete pozorovat start a přistání letadel přímo  u dráhy, seznámíte se s technickým zázemím letiště, interiérem a technikou Záchranné požární stanice letiště. Odpoledne návštěva Národního technického muzea na Letné.

Odpoledne navštívíme Národní technické muzeum na Letné. Za dobu více jak 100 let (zal. 1908) byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní ČR, nejvzácnější a v řadě případů naprosto unikátní sbírkové předměty. K výletu byl vydán v listopadu 2016 samostatný leták. Seznámit se s ním můžete na webových stránkách. Vstupné do Národního technického muzea činí  190 Kč plné, 90 Kč snížené (děti, studenti, senioři) a  zaplatí si ho každý sám. ( Pro případ, že by někoho expozice NTM nezajímala a zvolil si na čas strávený v NTM vlastní program). Člen KČT Slatiňany platí 450 Kč, ostatní 500 Kč. 

 

 

Květen:

 

 

06.05.2017 Přes tři hrady 45. ročník 

Pro letošní rok si vybereme start v Sopotnici na hřišti a půjdeme do Potštejna.

Pořadatel: KČT, odbor Sopotnice, Místo startu: Hřiště Sopotnice, cíl - Potštejn Bělisko, trasy 5 -50 km. Propozice dosud nebyly vydány. Doprava do Sopotnice autokarem, vlakem ?, případně doprava vlastní. O akci budete informováni samostatným letákem.

 

12.05.2017 Přednáška SKI – Každodennost – Smrt a proměny jejího vnímání

 

15.05.- 19.05.2017 Řím – letecký zájezd – neletíme s žádnou cestovní agenturou, zájezd zařizuje a organizuje za KČT a SKI p. Marie Kuncová. K dnešnímu dni je přihlášeno 30 účastníků. Ubytováni budeme v nově rekonstruovaném Poutním domě Velehrad, blízko Vatikánu. I do centra Říma je odtud cca 25 minut. Navštívíme nejdůležitější památky Říma, ale nenecháme si ujít také klidné posezení nad kávou a ochutnáme též italskou kuchyni, dobré italské víno a zmrzlinu. Ve středu dopoledne se zúčastníme audience Svatého otce Františka I., na Svatopetrském náměstí. Leták na akci obdrželi všichni turisté. Dále koresponduji s přihlášenými účastníky zájezdu. V současné době máme zarezervované letenky, ubytování v Poutním domě, autokar z letiště a na letiště, Vatikánské zahrady - autokarem s průvodcem (23 ha) a vstupenky do vatikánských muzeí. Výlet do letního sídla papeže Františka I. v Castel Gandolfo, kde jsou otevřeny pro veřejnost zahrady a část paláce, protože současný papež toto letní sídlo nevyužívá. Dva dny nás budou po Římě doprovázet sestřičky z Poutního domu. Brožuru k tomuto zájezdu, která bude sloužit jako průvodce Římem připravíme do poloviny března.

 

 

Červen:

 

09.06.2017 Přednáška SKI – Každodennost – Turisté, sportsmeni a ostatní

 

Září:

 

08.09.2017 Přednáška – Osobnosti První republikly – Karel I.

23.09.2017 – Autokarový výlet – Masarykovy Lány 

Odjezd okolo 6. hodiny. Vše co se v historii Lán odehrálo a co z nich učinilo obec zvláštního významu , souvisí s tím, že jsou Lány lokalizovány na relativně dobře přístupném severním okraji křivoklátských lesů. Lesy a myslivost jsou společným jmenovatelem, od něhož se v Lánech všechno ostatní postupně odvíjelo. Lány se postupně zapsaly do kulturně historického povědomí široké veřejnosti:

R. 1592 dal císař Rudolf II. postavit v Lánech renesanční lovecký zámeček. R. 1713 zřídil hrabě Jan Josef z Valdštejna na pokyn císaře Karla VI. V severní části Křivoklátska rozlehlou oboru, která měla poskytnou pohodlnou příležitost k odstřelu zvěře také osobám méně fyzicky zdatným, než lov v neohrazených lesích. V letech 1785 – 1787 fungovala v Lánech první vyšší zemědělská škola na území habsburské monarchie, založená na moderních polnohospodářských metodách. V r. 1816 vznikla na části území původní valdštejnské obory Lánská obora, sloužící dodnes k reprezentační myslivosti. V lesích poblíž obce skončila trať Pražsko-lánské koněspřežní dráhy, druhé železnice na evropské pevnině. Koněspřežka byla v provozu v letech 1830-1869 a na počátku představovalo 51,6 km její trati téměř 43% tehdejší evropské a bezmála 28% celosvětové železniční sítě. Lánský zámek je od roku 1921 přechodným a letním sídlem československých a českých prezidentů. Na lánském (respektive vašírovském) hřbitově je pochován první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk s manželkou Charlotou, synem Janem a dcerou Alicí.

Půjdeme se podívat do Muzea T.G.M., k letnímu sídlu zámek Lány a do zámeckého parku, projdeme se naučnou stezkou u Lánské obory, podíváme se na Lánskou koněspřežku a navštívíme hrob prvního československého prezidenta. Programový leták zájezdu bude vydán v červenci.

 

Říjen:

 

6. - 7.10. 2017 Dogtrekking - „ Panstvím knížete Auersperga nejen za strakáčem“ III. ročník v kategoriích MINI, TOUR a MID.

- podpora a pomoc s pořádáním akce

 

13.10.2017 Přednáška SKI – Osobnosti První republiky – T.G.Masaryk

 

Listopad:

 

10.11.2017 Přednáška SKI – Osobnosti První republiky – Karel Kramář

 

Prosinec:

 

02.12.2017 Autokarový  Adventní výlet – domluvíme se v průběhu roku

 

08.12.2017 Přednáška SKI – Osobnosti První republiky – Edward Beneš

 

 Připravujeme (rok 2016)

Přednáškové cykly

 • Slovem ke slávě
 • Významné osobnosti První republiky

Veškeré přenášky můžeme uspořádat i formou bytových seminářů. Další přednášky, které jsme schopni připravit naleznete v kartách jednotlivých přednášejících ZDE.

Filmové a diskuzní večery

 • Diskuzní večery s významnými osobnostmi

Vlastivědné výlety

 • 2.4. Rožmitál pod Třemšínem
 • 24. - 28. 4. Hotel Studánka a Rychnov nad Kněžnou
 • 7. 5. Pochod přes Tři hrady
 • 28. 5. Praha - korunovační klenoty (průvodce pravděpodobně bude prof. Adamec)
 • 1. 7. Výlet na rekonstrukci jezdecké bitvy u Střezetic
 • srpen Adršpašsko - Teplické skály a zámek Adršpach
 • (bez termínu) Poděbrady

Zahraniční zájezdy

 • 1. 7. Zájezd do Lucemburska pro stopách Karla IV.
 • 2. - 3. 9. Vídeň - stopy Františka Josefa I.

Nové publikace

 • Slovem ke slávě - sborník přednášek Mgr. Patricka Ungermanna (2015 - 6)

Časopis Slovan

Nová témata pro rok 2016

Jaro: Jaro národů 1848

Léto:

Podzim:

Zima:

 

Další a aktuální informace naleznete vždy v novinkách a časopisu Slovan.

 

 

 

Připravujeme (rok 2015)

Přednáškové cykly

 • Slovanské národy
 • Čeští krajané v zahraničí
 • Poválečné Československo
 • Poúnorové Československo

Veškeré přenášky můžeme uspořádat i formou bytových seminářů.

Filmové a diskuzní večery

 • Diskuzní večery s válečnými pamětníky

Vlastivědné výlety

 • Hospital Kuks a Jaroměř
 • Zemědělství - kultura - pivovar (Vilémov, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod)
 • Kutná Hora
 • Brno
 • Chlum - bojiště 1866

Zahraniční zájezdy

Nové publikace

 • Květy nářku - básnická sbírka Bc. Jana Hübsche (2014)
 • V plavuních a ve slunci - básnická sbírka Jiřího Rybišára
 •  

Další a aktuální informace naleznete vždy v novinkách a časopisu Slovan.

 

 

 

Připravujeme (rok 2014):

Přednáškové cykly

 • Slovanské národy
 • Čeští krajané v zahraničí
 • Poválečné Československo
 • Poúnorové Československo


Přednášky

 • Pozemkové reformy v Československu
 • Žena v První republice

 

Filmové a diskuzní večery

 • Promítání v letním kině hotelu Studánka**** u Rychnova nad Kněžnou
 • Diskuzní večery s válečnými pamětníky

Vlastenecké výlety

 • Rychnov nad Kněžnou
 • Králíky
 • Broumov

Výstavy

 • Zpět ve vlasti - výstava o návratu Čechů z Volyně do Československa (2014 - 2015)

Projekty

 • Pomníky upadlé v zapomnění - Opomíjené a opuštěné pomníky objetem Velké války. Projekt inventarizace a opravy nejvíce poškozených pomníků ve Východních Čechách. Projekt bude spojen s veřejnou soutěží, která bude určená především pro studenty SŠ a SOŠ. (2014-2018)

 

Další a aktuální informace naleznete vždy v novinkách a časopisu Slovan.