Publikace vydané v nakladatelství Slovanského kulturního institutu

 

Všechny knihy můžete objednávat na e-mailu slovansky.institut@email.cz!

 

Členové SKI a předplatitelé časopisu Slovan mají při nákupu v našem nakladatelství nárok na tyto slevy: Člen Slovanského kulturního institutu 20%, Institutece (,která má zařízené předplatné časopisu Slovan) 15%, předplatitel časopisu Slovan 10%.

K ceně knihy je při fakturaci připočteno poštovné 70 Kč (Pokud není uvedeno jinak)!

 

Edice dějin

 

Karel Havlíček z Borové

Autoři: Patrick Ungermann, Jan Hübsch, Radim Panenka

ISBN 978-80-904915-1-9

1. vyd., brož. vazba, 44 stran

říjen, 2012

Cena: 50 Kč

 

 

 

 

Anotace: Karel Havlíček z Borové je název sborníkové knihy, kterou napsali a sestavili Jan Hübsch, Radim Panenka a Patrick Ungermann. Autoři se pečlivě podělili o příběhy ze života syna národa, o rozbor Havlíčkových epigramů jako zbraně, a vzali si za čest na prvním místě zveřejnit prozíravé úryvky z kutnohorského Slovana Karla Havlíčka. Nezapomněli přitom ani na pohnuté svědectví Karla Tůmy o posledních týdnech skomírajícího života našeho nepřekonaného novináře. Karel Tůma vydal své svědectví až v roce 1885, v čase, kdy už se o Karlu Havlíčkovi z Borové smělo volně smýšlet a hovořit. Volné smýšlení o mladším příteli Františka Palackého platí dodnes, a proto mohla vzniknout a být vám doporučena i tato publikace Slovanského kulturního institutu.

Slovem ke slávě

Autor: Patrick Ungermann

ISBN

1. vyd., pevná. vazba,  stran

červen, 2016

Cena: 160 Kč

 

 

 

 

Anotace: Kniha se v několika kapitolách zaobírá životními osudy českých spisovatelů a spisovatelek (Alois Jirásek, bratři Čapkové, Teréza Nováková, Božena Němcová a mnoho dalších.


 

 

Naše vlast - naše dědictví

Autor: Patrick Ungermann

ISBN 978-80-904915-0-2 (1.vyd)

ISBN 978-80-904915-2-6 (2. vyd)

Předmluva: Radim Panenka

Doslov: Jan Hübsch

pevná vazba, 163 stran

duben, 2011 (1. vyd)

listopad, 2013 (2. vyd)

Cena: 150 Kč

Anotace: Základem knihy je osm přednášek z dějin našeho lidu, které autor přednesl ve Státní vědecké knihovně v Hradci králové. Historie českého národa a českých zemí je podána v osmi kapitolách. Ty se rovnají sedmi klíčovým bodům od příchodu prvních Slovanů a od Sámova kmenového svazu, přes rozkvět Velké Moravy, ke svatým Čechám císaře a vizionáře Karla IV.. Další zastavení nabízí pohled na život a dílo Mistra Jana Husa, na střety husitských válek, a následuje vcítění se do barokního šerosvitu po prohrané bělohorské řeži. Vyprávěcí forma nás zavede k téměř neuvěřitelným obzorům národního obrození a dovede nás v poslední kapitole knihy do našich dnů.

 

S plamenem kolektivizace v zádech
   - padesátá léta ve Velké Vsi na Broumovsku
 

Autor: Jindřich Žák

ISBN 978-80-904915-4-0

1. vyd., pevná vazba, 110 stran + 22 stran barevných příloh

listopad, 2013

Cena: 150 Kč

 

Anotace: Odborná práce mladého regionálního historika, která se na příběhu několika vybraných rodin snaží rozkrýt pozitivní i negativní kontexty poválečných dějin východočeské příhraniční obce Velká Ves někdejšího okresu Broumov. Práce se zabývá poválečným patnáctiletím, kdy se v pohraničních okresech Československa udály tři významné události, které se navzájem prolínají. Příchod národních správců a osídlování, odsun sudetských Němců a kolektivizace. Autor přináší čtenářům text, jenž je v České republice prvním příspěvkem mapujícím tuto dobu v daném okrese. V práci byly použity i vzpomínky pamětníků, které jsou vhodně interpretovány s dobovými archivními prameny a odbornou literaturou. Díky autorovu citlivému přístupu k tématu se práce stala čitelnou a snadno pochopitelnou i pro mladší generaci, které může být vhodnou pomůckou při rozšiřování jejich obzorů a studiu.


 

 

Edice pohádek

 

Petískovy pohádky

Autor: Patrick Ungermann

ISBN 978-80-904915-3-3

Ilustrace: Jaroslav Svoboda

1. vyd., pevná vazba, 221 stran, 37 barevných a 13 černobílých ilustrací

listopad, 2013

Cena: 130 Kč

 

 

Anotace: Petískovy pohádky jsou rozdělené do čtyř truhliček (oddílů). První truhlička nabízí pohádky klasického ražení s princi, princeznami a draky. Poctiví chuďasové se domohou štěstí i bohatství, panská pýcha se nevyplácí a všechno dobře dopadne tak, jak to od pohádek čekáme. Druhá truhlička, to jsou bajky se zvířátky v lidských úlohách. Třetí truhlička předkládá pohádky duchovního vyznění. Hranici života a smrti je možné překročit tam i zpět, aby došlo k nápravě. Duchovní bytosti se potkají s lidskými příběhy a Pán Bůh je docela blízko nad hlavami. Poslední čtvrtá truhlička má za hlavního hrdinu hošíka, kterému zázraky a představivost pomohou vyznat se ve světě dospělých.

 

 

Edice poesie

Květy nářku

Autor: Jan Hübsch

ISBN 978-80-904915-5-7

fotografie: Naďa Štálová

1. vyd., brožovaná vazba, 98 stran, černobílé fotografie, formát A6

Cena: 60 Kč

 + snížené poštovné 50 Kč - platí při objednání pouze jednoho kusu

 

 

 


Anotace: Slovanský kulturní institut vydal v edici Poesie zajímavou knižní publikaci, básnickou sbírku „Květy nářku“ z dílny Jana Hübsche.

Prvotina lyrické a kratší lyrickoepické poezie nabízí k prozkoumání nejen autorovo překvapivě mnohovýznamové i šokující nitro, ale i vhled do našich poměrů, kterým říkáme ovzduší společnosti. A právě nestandardně nesouhlasné rozkrytí globalizace, čili poměrů, které proti sobě už zase postavily skupiny mladých citlivých inteligentních lidí, zaplňuje ve sbírce ústřední prostor. K němu se zleva i zprava přimykají introspekce zalidněné průvodem kostlivců ve skříni i touhou po budoucím vyústění jedinečného života v něco krásné, zralé a žádané. Více ZDE

Jemnocit

Autor: PatrickUngermann

ISBN 80-903024-0-8

Ilustrace: Jaroslav Svoboda

1. vyd., pevná vazba, 197 stran, černobílé ilustrace

Cena: 150 Kč

 

 


Anotace: Jemnocit je sbírka lyrických básní s láskou k přírodě a k milování. Jemnocit je autorská zpověď Patricka Ungermanna, jeho otevřená dlaň. Mezi dítětem a mladým mužem leží barvitá krajina pohádkových jevů, životních příhod a touhy. Té je tam nejvíc. Vůz, který rozváží mléko, a rosa v jeho stopě a mír, kterému se máme naučit, abychom prožili velikou boží dlaň s brázdami v poli, i tohle je Jemnocit. A víla s břízou, a roztomilá bytost v dešti a muška, hrdinka svět, zaskočeného obří velikostí, a lůžko nemocného. Zesnulí vcházejí do nesmrtelnosti pár palců nad hlavou a hladí nás, abychom si nenatloukli nosy. Také to je Jemnocit. Co bychom dál líčili. Však knihu otevřete. Přistupte k Jemnocitu sami.

Novinka z našeho
nakladatelství
--

 

Objednávka knih

Zde si závazně objednáte knihy, které Vám do 7 dnů odešleme na Vaší adresu. Poštovné a balné se účtuje 70 Kč/50kč snížené (zaslání na dobírku 100 Kč).