Časopis SLOVAN

Oficiální tiskovina Slovanského kulturního institutu. Čtvrtletník, jehož název byl zvolen nejen ve vztahu k názvu sdružení, ale i jako jistá návaznost a odkaz na časopis Slovan, který vydával Karel Havlíček Borovský.

Registrace Ministerstva kultury - MK ČR E 19970

V tištěné verzi je Slovan v prodeji za 30 Kč (přičemž náklady na tisk jednoho výtisku jsou 33,05 Kč), v elektronické verzi v PDF zde na webu ke stažení zdarma. (Zdarma je stažení jsou vždy pouze starší čísla, aktuální je v rámci předplatného).


Kde je možné SLOVANA získat?

1. Formou předplatného SKI - Slovana obdržíte 4x ročně poštou

2. Na všech akcích SKI je vždy v prodeji (do vyprodání omezeného nákladu).

3 Objednáním jednotlivých čísel na e-mailu slovanský.institut@email.cz

   (Cena 30 Kč + 25 Kč poštovné)

Přihláška k předplatnému časopisu SLOVAN

V tomto formuláři se závazně přihlásíte k odebírání časopisu SLOVAN (roční předplatné 210 Kč), případně objednáte pouze aktuální číslo 30,- + 25,- poštovné).

Novinka z našeho
nakladatelství
--