Kilogram chleba na týden, čtvrt kila kávy na dva měsíce

04.08.2017 08:17

Letošní rok si připomínáme 100. výročí od zavedení mimořádných opatření v zásobování obyvatelstva za 1. světové války. Rakousko-uherská monarchie mimo zabavování železného šrotu, kostelních zvonů, kožešin, vlny a dalšího, byla nucena již na počátku války zavést přídělový systém na potraviny a často i násilně zabavit veškerou zemědělskou úrodu. Těmito, ale i dalšími tématy se zabývá nově otevřená výstava

Městského muzea Žamberk. "Sté výročí 1. světové války je natolik významné, že se mu věnuje téměř každé muzeum, avšak my jsme výstavu pro náš region pojali zcela z druhého konce. Záměrně jsme totiž vynechali válečná tažení, zbraně a život na frontě. Rozhodli jsme se zaměřit především na osudy obyčejných lidí v zázemí", zmiňuje při svém výkladu ředitel muzea Petr Hažmuka.


Málo zmiňovaným faktem v dnešní době bývá, že Velká válka přinášela civilnímu obyvatelstvu tak velký hlad, že prakticky hrozilo vypuknutí hladomoru. V jedné z vitrín umístěných na výstavě se můžeme dozvědět, že na základě různých nařízení byly neustále snižovány dávky přídělu potravin. Hlad byl dokonce natolik silný, že v roce 1917 byly úřady nuceny sáhnout po zásobách osiva a sadby na příští rok. Vzhledem k těmto mimořádným opatřením bylo nutné šetřit na všech frontách. Místo pravého čaje se dělal čaj z ostružinového listí, příděl chleba byl snížen na 1 kg na osobu na týden a kávy nebo kakaa byl takový nedostatek, že na jednu osobu připadalo pouhých 250 g na dva měsíce.


Kuřáky jistě zaujme fakt, že místo dnešního téměř čistého tabáku se kouřil tabák náhražkový. Ten byl míchán společně s bukovým listím a chmelem. "Pro pivaře přinášíme smutné zjištění, že díky akutnímu nedostatku chmele, který se kouřil, se pivo muselo vařit z jetele", doplňuje
ředitel muzea.


Při výstavě Všední život města za Velké války si v žamberském městském muzeu můžete prohlédnout i množství dokumentů, které pochází z rodinných archivů místních občanů. K vidění jsou i unikátní předměty z té doby. Jedním takovým je velmi vzácná ručně malovaná
pokladna v podobě půl druhého metru vysokého dělostřeleckého granátu. Pokladna byla odhalena při oslavách narozenin Františka Josefa I. a používala se pro dobročinné sbírky po dobu celé války.


Samotná výstava je také doplněna množstvím prvků pro děti, které se mohou zapojit do skládání puzzle nebo si vyplnit pracovní list a hledat skrytá tajemství výstavy. Muzeum zároveň nabízí zájemcům možnost vyhledání informací o předkovi, který se účastnil války. V současném proměnlivém počasí je tedy město Žamberk společně se svou Tyršovou rozhlednou a kaplí sv. Rozálie ideálním místem pro výlet. Za slunečných dní může lákat i nedaleká Pastvinská přehrada.


Text: Jindřich Žák