Domov za velké války

07.10.2014 19:29

18. 6. - 31. 12. 2014 Moravské zemské muzeum (Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně)

          

Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemí

 

Vstupné: plné 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč, rodinné 200 Kč

Otevírací doba: út 9-15, st-pá 9-17, so a ne 13-18 hodin

Výstava představí dopad válečných událostí na civilní obyvatelstvo v zázemí. V letech 1914–1918 bylo z našeho území odvedeno 1 537 000 mužů, kteří bojovali na všech frontách války. Přes 350 000 padlo, zraněno bylo 713 000 a 210 000 zůstalo invalidních. Jedinou připomínkou těchto událostí jsou dnes pomníčky padlým, které najdeme v každé zapadlé české nebo moravské vesnici. Již od prvních let války zažilo vnitrozemí monarchie přísun raněných vojáků, zajatců a odsunutých uprchlíků z míst bojových střetnutí. Hospodářství a státní správa nebyla připravena na  takový počet nově příchozích a vzniklé potíže v zásobování obyvatelstva. Na uvolněná místa musely nastoupit ženy a nedospělé děti. Slabou útěchou se stalo zřízení nadací a fondů pro vdovy a sirotky po padlých vojínech. Válečné hrůzy se také odrazily v uměleckých kruzích formou podpory válečné propagandy, patriotismu, ale také vznikem pacifizmu a antimilitarismu.

Doprovodný program

Katalog k projektu Velká válka

  • Společný katalog k projektu Velká válka 1914-1918 k zakoupení v muzejní prodejně Dietrichsteinského paláce nebo v e-shopu.

Fotografie z vernisáže výstavy 17. 6. 2014

Foto: Jan Cága, Moravské zemské muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato ze stránek Moravského zemského muzea v Brně